sin 60 en cos 60  is een van de goniometrische verhoudingswaarden in kwadrant I. De waarde van sin 60° is 3 […]