Matob Note

Akar kuadrat dari bilangan negatif bukanlah bilangan asli, itu bukan bilangan bulat, atau bilangan bulat … itu tidak rasional … […]